Atenció Domiciliària

Des de Llambrusca contemplem l'atenció domiciliària des de dues vessants:

  • Oferim sessions d'estimulació cognitiva individual a domicili, d'una hora setmanal, temps durant el qual les persones grans exerciten les diferents funcions cognitives del cervell: atenció, memòria, orientació, percepció, raonament, càlcul, llenguatge, reconeixement i execució de moviments, d'una manera personalitzada i tenint en compte el seu nivell cognitiu. L'objectiu principal d'aquestes sessions és mantenir les capacitats cognitives conservades.

Primer de tot es realitza una valoració cognitiva de la persona per determinar el seu nivell cognitiu i les necessitats d'estimulació. També s'emplena una fitxa amb les dades personals i d'historia de vida, d'aficions, etc. A partir d'aquí, es plantegen exercicis i activitats específics per a estimular les diferents funcions cognitives. Es fa servir paper i llapis i també ordinador. També es posen exercicis per fer durant la setmana que es comenten i es corregeixen en la següent sessió. Tenint en compte les necessitats cognitives i preferències de cadascú, s'adapten els exercicis i les activitats, respectant el ritme de treball personal.

atencio domiciliaria llambrusca

En les sessions individuals, la persona està més atenta i concentrada per a realitzar les diferents tasques cognitives que se li proposen. D'aquesta manera, el seu rendiment millora considerablement.

  • Oferim diverses sessions, al propi domicili del pacient, per ensenyar tècniques que ajudin al familiar o al cuidador principal a afrontar els problemes, cobrir les necessitats del malalt i millorar la comunicació.