Transparència

Memòries d'Activitats

Memòries de les activitats de l'associació en format pdf.

Estatuts Llambrusca

Estatuts de l'associació en format pdf.

Actes Assemblees

Actes de les assemblees de l'associació en format pdf.

Acte Assemblea 2015

Acte Assemblea 2016

Comptes Anuals

Comptes anuals de l'associació en format pdf.

Comptes Anual 2014

Comptes Anuals 2015

Comptes Anuals 2016