Taller d’Estimulació Cognitiva per a Gent Gran amb Deteriorament Cognitiu

L'Estimulació Cognitiva té com a objectiu terapèutic millorar o mantenir la reserva cognitiva per a alentir el procés de deteriorament cognitiu i retardar que els pacients augmentin la seva dependència en les Activitats de la Vida Diària.

Fent aquest tipus d'exercicis, els usuaris fan una sèrie de connexions neuronals que d'altra manera no farien, per exemple, sumar, fer problemes de càlcul senzill, fer llistes de paraules que comencin per una lletra determinada.....són exercicis mentals que en el dia a dia d'una persona gran no es fan, però encara tenen capacitat de fer-los i si no es van entrenant es perden.

En el taller, fem de manera distesa i relaxada tots aquest exercicis i, sense adonar-nos, treballem la part cognitiva del cervell.

taller estimulacio cognititva llambrusca