Serveis

Home|Serveis

Els nostres serveis

Projecte Mou-te! En el moviment hi ha vida!

Projecte d'intervenció no farmacològica des d'una mirada
particular i integradora que pren com a objecte d'intervenció a l'usuari, el cuidador, família i
voluntariat.
L'objectiu fonamental del projecte, és la millora en la qualitat de vida del malalt.
Visualitzar a la societat la malaltia de l'Alzheimer.

Àrea d'usuaris

Realització d'activitats de dilluns a divendres de 16:00h a 19:00h seguint l'estructura i el marc contenidor d'una sessió genèrica de gerontopsicomotricitat. Es té en compte el cos i el moviment com una manera de connectar amb el món i es concep la persona com un subjecte global tant a nivel cognitiu, emocional, motriu, comunicatiu i social.

Àrea de familiars i cuidadors

Es genera un espai de seguretat i contingut on poder expressar-se sense judicis i amb un acompanyament per a la gestió de les emocions.
Grups d'acompanyament mensual per a familiars i cuidadors tant principals com secundaris.
Reunions regulars amb els grups familiars de cada usuari per acompanyar les necessitats particulars de cada familia.

El nostre voluntariat

Llambrusca té l'objectiu de tenir un equip de voluntariat cohesionat, coordinat i connectat amb la realitat de l'entitat.
Es duen a terme reunions mensuals de coordinació amb l'equip per acompanyar en l'activitat diaria.
Realització d'una sessió trimestral d'intervenció psicomotriu perque es puguin sentir cuidats i connectats.

Campanyes de visibilització

Visibilització de la malaltia de l'Alzheimer a través de la sinèrgia amb diferents equips tant d'institucions públiques com privades amb l'objectiu de donar a conèixer la malaltia.
Donar una millor resposta a les inquietuds de les persones amb aquesta malaltia i a les seves famílies de manera que es puguin sentir acompanyades durant tot el procés.
Organització de xerrades, formacions obertes a la Vila i comarca tant per a famílies com professionals i engegant una campanya de difusió a les escoles i instituts per donar a conèixer la malaltia.

Altres activitats

Tallers de memòria a un nivell preventiu: proposta de tallers d'estimulació cognitiva per a persones d'edat avançada amb un objectiu preventiu

Col·labora

Forma part del nostre equip de voluntaris